Sau 10 năm dài định cư ở nước ngoài, NSƯT Ngọc Huyền mới quay về Việt Nam ca hát...