– Bà Năm thấy đau đầu liên tục không thể ngủ, nhiều lúc đau nhói như điện giật xen...