Chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Xuân Mai lần đầu tiên tham gia đóng phim vẫn thể hiện nhân vật của mình rất sinh động khiến khán giả thích thú

xuân mai

000

 

xuân mai

http://soisao.info/wp-content/uploads/2018/02/Prometheus-1-Copy1.jpghttp://soisao.info/wp-content/uploads/2018/02/Prometheus-1-Copy1.jpgadminGiải Trí bé xuân mai,xuân mai
Chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Xuân Mai lần đầu tiên tham gia đóng phim vẫn thể hiện nhân vật của mình rất sinh động khiến khán giả thích thú 000   xuân mai