Tối qua 1/3, Á hậu Trương Thị May đã đến dự đêm văn hóa 'Áo dài xưa và nay'....