Trứng chim cút là món ăn rất phổ biến với người Việt, nhưng đã từ lâu, điều này được...