Sau khi bị bộ 3 MC Thùy Minh, Minh Ngọc và Ngọc Thạch xúc phạm nặng nề trong một...