Hot girl và hot boy 28/2/2018: Phan Thành ngọt ngào hôn bạn gái, xúc động trước tình cảm của...