Chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng Xuân Mai lần đầu tiên tham gia đóng phim vẫn thể...