Người có kiểu chân như thế này thường là người dịu dàng, nữ tính. Họ cũng có phần nhút...