(Dân Việt) "Ngày xưa một kịch bản sống từ 3-5 năm, giờ chỉ sống từ 2-3 tháng. Lý do...