Tôi đã từng nghĩ đến một cuộc hôn nhân không có tình yêu, liệu như thế có thực sự...