14/11/2022 12:20

Tuyển 381 chỉ tiêu công chức, viên chức

Theo đó, năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 135 chỉ tiêu công chức, trong đó 127 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên; 8 chỉ tiêu trình độ trung cấp trở lên.

Tuyển 381 chỉ tiêu công chức, viên chức

Tỉnh Quảng Nam tuyển dụng 381 chỉ tiêu công chức, viên chức trong năm 2022 (Ảnh tư liệu).

Kế hoạch đề ra là tuyển dụng 246 chỉ tiêu viên chức, trong đó 217 chỉ tiêu trình độ đại học trở lên, 9 chỉ tiêu trình độ cao đẳng trở lên; 20 chỉ tiêu trình độ trung cấp trở lên.

Thời gian thi vòng 1 (đối với vị trí việc làm công chức), xét hồ sơ dự tuyển (đối với vị trí việc làm viên chức) được tổ chức dự kiến trong 4 ngày vào khoảng giữa tháng 12.

Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 khoảng 5 ngày.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện với hình thức thi tuyển; tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh trong thi tuyển, xét tuyển; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Tin cùng chuyên mục